23.12.2022 sme prijali výzvu od Mariána Biesika, motivátora, kouča a  autora knihy KNIHA CIEĽOV ,,zdvojnásob svoj ÚSPECH".

My sa však o úspech delíme s Vami.

FIT Family RADIO hľadá najúspešnejšieho poslucháča za rok 2023. Nielen na SK, ale po celom svete sú medzi nami úspešný rodáci a my chceme o nich vedieť. 
Nie, nevieme o každom z Vás a preto vyhlasujeme túto VÝZVU.

“ Dosiahli ste úspech vo svete športu, vedy, výskumu, občianskej pomoci, hudby, divadla, cestovania, rôzneho druhu podnikania, dobročinnej akcie, či charitatívnej pomoci? Neučili nás chváliť sa, my chceme od Vás opak!”

Pochváľte sa úspechom

Prihláste seba, alebo svojho známeho, každého o kom by sme mali hovoriť. Cieľom VÝZVY je nájsť poslucháča s najväčším  prínosom pre nás všetkých, pre celú spoločnosť.

“My nerozdeľujeme , my spájame :-)”

23.12.2023 v LIVE vysielaní v relácii FRESH Mix s Marianom Biesikom vyberie komisia 3 prihlásených, ktorí budú kontaktovaný ihneď telefonicky. Následne ich pozveme na slávnostne odovzdanie cien a pohárov do LIVE vysielania v januári 2024 kde budú ocenenený vecnými darmi / od sponzorov FFR/ a pohárom ,,finalista najúspešnejšieho poslucháča FIT Family RADIO a jedného najúspešnejšieho, ktorý okrem darov získa putovný pohár NAJÚSPEŠNEJŠIEHO poslucháča FIT Family RADIO za rok 2023 aj víkendový pobyt ALL inclusive v Piešťanoch na 3 dni / 2noci, podľa dostupných termínov, venuje FIT Family CLUB, ktorý o rok poputuje ocenenému za r. 2024 a vymení za jubilejný, ktorý mu zostane.

Každý finalista bude mať možnosť prísť do študia FIT Family RADIO na LIVE rozhovor / v rámci zahraničia telefonicky, whatsapp spojením/ kde  bude mať možnosť povedať o sebe viac. Chceme motivovať všetkých poslucháčov .  Zároveň budeme v pravidelných intervaloch  vyberať zaujímavé príbehy a hovoriť o nich v live vysielaní v relácii Ránečko. Vzbudzujeme záujem o to, čo robíte. 

KTO sa môže do výzvy zapojiť / resp. koho doporučiť?

Osoba nad 16 rokov (podnikateľ, nepodnikateľ) slovenskej / českej národnosti,  žijúca na SK, ČR, v celej EU , či kdekoľvek vo svete - bez hraníc , formou formulára, ktorý bude zverejnený na stránke www.fitfamilyradio.com / podľa pokynov/. 

Jeden účastník Výzvy môže vyplniť len jedno meno, alebo doporučiť jednu osobu s popisom, prečo by sa mal stať NAJ-spešnejím ,,familkáčom . Pri doporučení tretej osoby uviesť meno a č.telefónu pre kontaktovanie s ním. Všetky informácie podliehajú GDPR. Vypĺňať formulár bude možné do 22.12.2023 a vyhodnotenie výzvy 23.12.2023.

Kritéria pre hodnotenie: 

 • osobní rast / kde som bol a kde som teraz
 • prínos pre spoločnosť

Cieľ:

 • spojiť čo najviac ľudí po celom svete
 • zviditeľniť šikovných ľudí medzi nami 
 • zvýšiť sebavedomie a oceniť ich
 • podporovať a motivovať sa medzi sebou navzájom
 • zvýšiť počet poslucháčov

Komisia bude pozostávať zo 4 osôb:

 • 1.Marián Biesik, autor výzvy
 • 2. Iveta Láska, manager FIT Family RADIO
 • 3. partner FIT Family RADIO
 • 4. náhodný poslucháč vybratý spomedzi anketových lístkov

Presný čas a mená ďalších z komisie budú zverejnené na web.stránke do 1.12.2023.

Termín odovzdávania cien a pohárov bude zverejnený na web stránke do 3.1.2024.

Podmienka k vyhláseniu víťazov je splnenie vyplnených formulárov v minimálnom počte 40 uchádzačov.