Súbory Cookies

sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo Vašom prehliadači pri návšteve webových stránok, ktoré súbory cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky Váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim Vám vie stránka ponúknuť Vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používa náš web súbory Cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby webových stránok prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah, umožnili im zapájať sa do aktivít v súvislosti s webovou stránkou, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie webovej aplikácie FIT Family RADIO. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa.

Právna úprava cookies je okrem všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákona o ochrane osobných údajov, najmä v zákone č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v cookies obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou zapísaných údajov identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, je nevyhnutné takéto cookies považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky má všetky práva vyplývajúce z nariadenia o ochrane údajov tak ako sú popísané vyššie v týchto Zásadách.

Cookies používame aj pre správne fungovanie a skvalitňovanie služieb webovej stránky prostredníctvom personalizovania online reklamy, a to preto:

  • aby návštevníkovi webovej stránky nebola púšťaná tá istá reklama príliš často alebo aby sme mohli obmedziť počet jej zobrazení,
  • aby sa reklama spúšťala iba vo vhodnom jazyku,
  • aby sme sa uistili, že návštevníkovi webovej stránky bude spustená reklama, ktorá je pre neho vhodná iba ak sa nachádza na relevantnom mieste,
  • aby reklama bola prispôsobená potrebám a záujmom návštevníka webovej stránky,
  • aby sme mohli auditovať a overiť, že návštevník nie je robot a teda, že je mu reklama spúšťaná efektívne.

Používané Cookies

Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo Vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie, kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Pou
Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo Vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie, kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Účel používania Cookies

Technické cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Tieto cookies je v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách možné spracúvať bez súhlasu, nakoľko slúžia na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky. Zároveň nie sú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení funkčnosti svojej webovej stránky.

Analytické cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako návštevník stránky využíva webovú stránku, aká je výkonnosť webovej stránky pri jej používaní a iné štatistické alebo analytické údaje. Z týchto dát sa dozvieme, ako návštevník reaguje na stránku poskytnutím informácií o tom, akú oblasti navštívil, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej webovej stránky.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite našu webovú stránku. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím v položke pätičke menu - Nastavenia Cookies.

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webovej stránky. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, vek, resp. dátum narodenia (ak ho návštevník webovej stránky uvedie), jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu, prístupu k časti webovej stránky s nevhodným obsahom chránenej tzv. vekovou bránou alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite našu webovú stránku. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím v položke pätičke menu - Nastavenia Cookies.

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našej webovej stránke, jednotlivé podstránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste nasledovali. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto informácie používame na to, aby sme naše webové stránky a obsah na nich zobrazený čo najviac prispôsobili Vašim záujmom. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán. Cielené marketingové súbory cookie sa po zatvorení prehliadača nevymažú a sú teda trvalo uložené na vašom počítači alebo zariadení.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite naše webové stránky. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. V prípade ak návštevník webovej stránky uvedie svoj vek, resp. dátum narodenia v rámci návštevy časti webovej stránky s nevhodným obsahom chránenej tzv. vekovou bránou, bude tento údaj v prípade poskytnutia súhlasu na používanie marketingových cookies využitý na zobrazenie a poskytnutie aj tých reklám, ktoré podliehajú podmienke plnoletosti (napr. reklama na predmety, články, alebo produkty, ktoré nie sú vhodné osobám mladším ako 18 rokov). Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Cookies tretích strán sú cookies, ktoré ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa práve nachádzate. Tento druh cookies používajú niektoré reklamné systémy, sociálne siete a pod. Tieto cookies sú spravované a patria týmto tretím stranám a prevádzkovateľ na ne nemá dosah. Ich používanie môžete zakázať aj priamo nastavením vo svojom prehliadači.

Vyhodnotenie údajov Cookies

Údaje, ktoré môžeme o Vás vyhodnocovať sú anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.