Obchodné, rodinné, občianske, pracovné právo, audit, či vymáhanie pohľadávok. 

Vitajte v kancelárii 4JUSTICE

Naši advokáti sú vyškolení a oprávnení zastupovať klientov v súdnych konaniach, či už ide o súdne konania, rokovania, arbitráže, alebo iné právne situácie. Našou úlohou je obhajovať záujmy klientov a poskytovať im právne poradenstvo.

Pri práci rešpektujeme prísne etické a profesijné normy. To zahŕňa povinnosť zachovávať dôvernosť informácií o klientovi, vyhýbať sa konfliktom záujmov a poskytovať čestné a odborné právne poradenstvo.
Zároveň poskytujeme rôzne právne služby vrátane tvorby právnych dokumentov, prieskumu právnych otázok, negociácie, prípravy zmlúv a zastupovania klientov na súde a to nie len v slovenskom, ale aj v nemeckom a anglickom jazyku. 
Nečakajte, že sa Váš problém vyrieši sám.

Kontaktujte nás a my Vám s ním pomôžeme.  https://www.4justice.sk/