Natalia Richtárikova - Cvengrošová -  RIFIN.s.r.o

S chuťou pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

avatar
Moderátor
Náš jedinečný moderátor Marek Láska
avatar
Hosť
Moje podnikanie stojí na princípoch, ktorými sa riadim aj v bežnom živote. „Fungovanie“ podľa princípov a pravidiel mi dáva hlbší zmysel.