Práve hrá
THE FRAY
HOW TO SAVE A LIFE
Tizzy

11. 08. 2017

VYHRAJ cestu do NEW YORK - CHICAGO

Pošli SMS s textom CHICAGO na 7007 v tvare CHICAGO A alebo CHICAGO B

 .. u nás nosí šťastie 13  :-)  tak sa pridaj  a súťaž s nami  :-) 

                                 Buď   pripravený   ! 

 - sleduj  aktuálnu otázku , pošli sms  a výhra môže byť TVOJA  :-)

Otázky :

1. týž.  17.7. - 21.7.2017    
Kedy začalo vysielať FIT Family RADIO ?             

   
A/ 29. januára 2017             B/  14.september 2016  

Správna odpoveď : A 
Vyžrebovaný : Peter Barcaj ,Tomášovce 
/šiltovka , kľúčenka ,štamperlík Chicago 
 CD Pavol Drapák/
 

2. týž. 21.7. - 28.7.2017  
Aký je správny názov  nášho partnerského rádia FFR v Chicago ?
      

            A/  Krajanské rádio       B/  Krajanské rádio TATRAN

  Správna odpoveď  :  A
 Vyžrebovaný : Julius  Németh , Vlčany
/ tričko FFR , pohár Chicago , káva z USA
náramok Final NHL 2016


3.týž.  28.7. - 4.8.2017
Koľko moderátorov mám FFR ?
              

            A/  6                       B/  8

Správna odpoveď: B
Vyžrebovaný:    Peter Imrovič , Lučenec
/šedé tričko Blackhaws , šiltovka ,pohar a káva Chicago
naramok Final NHL , kava , otvarak na flaše Chicago /  


4.týž.  4.8. - 11.8.2017
 Ako sa volá  relácia , ktorú moderuje  DJ Vacko  vo vysielaní  FFR?


            A/   All of Dance          B/   Oldies  okno  

Správna odpoveď  :  A
Vyžrebovaný : Peter Imrovič , Lučenec 
/červene tričko Blackhawk , biele tielko FFR , cukrovinky
otvárač Chicago/


5.týž.  11.8. - 18.8.2017
Kto je krstným otcom  FFR ?

  
       A/ Eusebio Nicolas Mena     B/ Peter Pann     

Správna odpoveď  : A  
Vyžrebovaný:  Michal Muránsky , Kokava nad Rimavicou 
/ black edícia tričko Blackhawk , tielko FFR , šiltovka
Final náramok , káva Chicago , pera
zapaľovač Europersonal /
 


6.týž.  18.8. - 25.8.2017
Akú  hudobnú akciu pripravuje  FFR  v najbližších dňoch ?


 A/  FIT Family DAY  Lučenec  
 B/  Oldies párty Veľký Krtíš

Správna odpoveď  :  A
Vyžrebovaný: Barbora Krahulcova / CH /
/ zelené tričko Chicago   , čierne tielko FFR
 Final náramok NHL ,káva , magnetka Chicago 
puk NHL , pohár Europersonál /


7.týž.  25.8. - 1.9.2017
Kde sa 9.9. koná Festival Slovenské hrady 2017 ?


 A/ Hrad Červený Kláštor       B/Hrad Červený Kameň   

Správna odpoveď  :  B
Vyžrebovaný:    Julis Nemeth  Vlčany - Šaľa

/ tričko TJ Slovan Halič , čierne tielko FFR 
krčná opierka - káva - magnetka Chicago 
pohár, perá , zapaľovač Europersonál /
   

8.týž.  1.9. - 8.9.2017
Ktorý  hokejista je hráčom Chicago Blackhawk ?


 A/  Richard Pánik SK      B/  Jaromír Jágr ČR      

Správna odpoveď  :  A
Vyžrebovaný:  Miroslava Nastalekova - Kežmarok

/  tielko FFR , šálka + káva Chicago , reklamné
 perá a zapaľovač Europersonal  , 2 vstupenky na 
 Festival Slovenske hrady - Červený Kameň    

vstupenky posunuté pre  Zora Kľocová  - BB


9.týž.  8.9. - 15.9.2017

Ako sa volá najvyšší vrch Slovensku ?

 A / Lomnický štít       B /  Gerlachovský štít

Správna odpoveď  :  B 
Vyžrebovaný : Katarína Minárová Levice 

/ tričko Blackhawks , CD Pavol Drapak , šiltovka FFR 

káva , drobne predmety./ 

 

10.týž.  15.9. - 22.9.2017

Kde je sídlo FIT Family RADIA ?

 A/   v Haliči           B/  v Holíči 

Správna odpoveď  : A
Vyžrebovaný :  Julius Nemeth - Vlčany 
/ tričko Blackhawks , CD MARKs ,šiltovka a hrnček Chicago

  magnetka , pera a zapaľovač Europersonal /

 


11.týž.  22.9. - 29.9.2017

Ako sa volá  najnovší hudobný hit Lukáša Adamca ? 

  A/  Horúca Láska       B/   Moja Láska 

Správna odpoveď  : 
Vyžrebovaný:    

/ šilt. FFR , tričko  a puk Blackhawks , reklamne predmety Europersonal

šalka Chicago a hniha Novohrad z neba /
 


12.týž.  29.9. - 6.10.2017

  A/                 B/  

Správna odpoveď  : 
Vyžrebovaný :    
 


13.týž.  6.10. - 13.10.2017


                A/                 B/    

Správna odpoveď  : 

Vyžrebovaný:    

11 dňový pobyt all inclusive NEW YORK - CHICAGO s FFR :-) 

Hlavná výhra zahŕňa : - letenka a transfer do New Yorku ,Chicaga a späť na SK , všetky spojené  poplatky , - ubytovanie  ,- účasť na Katarínskej zábave v NY , účasť na div.predstavení Chlieb s maslom so slov.hercami  , - účasť na zábave  v Chicago ,  - strava , - návštevy miest , doprava medzi mestami , návšteva kultúrnych  pamiatok / zabezpečuje  Krajanské radio  / , návšteva hokej.štadióna Blackhawk a iné :-)      

1-12 .týždeň vecné ceny od sponzorov súťaže zasielané poštou alebo osobne :-)
        13.týždeň  - hlavná výhra odovzdaná osobne :-) 

 

                    GRATULUJEME  :-)

 


Stačí  tak málo ,tak si to zopakujme  :
1.  Pred každým žrebovaním pošli SMS s textom  CHICAGO A / B na číslo 7007
2.  Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 20-tich sekúnd -  a výhra je tvoja
3.  Ak nedvihneš  hovor v časovom limite – 20 s. – nevyhrávaš .
4.  Žrebuje sa  každý piatok vždy po 16:00 hod.  v relácii Kafé  párty zo všetkých platných SMS,       ktoré boli doručené od posledného žrebovania / týždenná báza /
5.  Žrebovanie hlavnej výhry  10 dňový  pobyt  / New York  – Chicago / sa      uskutoční  13.10.2017  po 16,00 hod.  zo všetkých  platných  SMS ,  ktoré boli doručené od      začiatku  súťaže až do posledného žrebovania , ktoré sa zastaví 13.10.2017 o 13.00h.   SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť  Mediatex  s.r.o., Bojnická 18 ,831 04 Bratislava  IČO: 35 763 418   Účelom súťaže  CHICAGO  je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť  programovej služby  FIT Family RADIA .   kontakt:  info@fitfamilyradio.com    

SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť  Mediatex  s.r.o., Bojnická 18 ,831 04 Bratislava  IČO: 35 763 418   Účelom súťaže  CHICAGO  je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť  programovej služby  FIT Family RADIA.

kontakt:  info@fitfamilyradio.com

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE   ( platné od 14.7. 2017)

1.     Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare CHICAGO na skrátené číslo 7007  zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo  CHICAGO  písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo  CHICAGO  A  , CHICAGO B – podľa správnej odpovede .

2.     Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.

3.     Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,8 € s DPH.  Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej  SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.

4.     Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.

5.     V súťaži bude jedno žrebovanie v týždni  vždy  v piatok . Žrebovanie bude od 14.7.2017 vrátane v čase po 16,00 hod. Pri prvom žrebovaní  21.7.2017 sa žrebuje zo všetkých platných SMS , ktoré boli doručené od 14.7. 2017 od 16.00:01 hod. do 21.7.2017 do 16:00:00 hod.  Každý nasledujúci žrebovací deň  sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 16:00:01 hod. za celý týždeň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 16:00:00 hod. v daný deň žrebovania.   Náhodným počítačovým výberom sa každý  piatok  v čase po 16:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor   FIT Family RADIA .  Predmetom výhry  týždňového žrebovania budú darčekové poukazy a  iné reklamné predmety dodané FIT Family Radiom , Krajanským radiom v Chicago a  sponzormi   celej súťaže , ktoré budú zverejňované na stránkach  www.fitfamilyradio , strankach  FIT Family  RADIA  na FB . Súťažná otázka sa mení každý týždeň , spolu s variantami odpovede A / B.  Predmet výhry bude  zverejnený vždy po vyžrebovaní výhry z predošleho týždňa .  Prvý predmet týždňového zlosovania sa určí pri začatí  súťaže dňa 14.7.2017 o 16,00 h. v relácii Kafé párty a zverejnený na stránkach FFR / FB a web/   . Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho týždenného  žrebovania,  avšak každá zaslaná SMS  so správnou odpovedou  je naďalej  zaradená do žrebovania  o hlavnú výhru na konci žrebovania.

6.     Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 20s., nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho  žrebovania v ten istý deň.  

7.     V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho žrebovania v ten istý deň.  

8.     Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže prijal  hovor najneskôr do 20 s. od  prvého zazvonenia  . Moderátor je  povinný  bezprostredne vo vysielaní  FIT Family RADIA oboznámiť volaného účastníka  súťaže o predmete  jeho výhry .  Zároveň  ho oboznámi,  že jeho SMS je naďalej v súťaži o hlavnú výhru – cestu do CHICAGA .    
 

Držíme vám všetkým palce !