Práve hrá
PUFF DADDY & EVANS FAITH
I'LL BE MISSING YOU
Tizzy

11. 08. 2017

VYHRAJ cestu do NEW YORK & CHICAGO

Pošli SMS s textom CHICAGO na 7007

To tu ešte  nebolo ! -  buď   pripravený  ,  stačí dvihnúť telefón  a výhra   je  Tvoja.

Stačí  tak málo  :
1.  Pred každým žrebovaním pošli SMS s textom  CHICAGO  na číslo 7007
2.  Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 20-tich sekúnd -  a výhra je tvoja
3.  Ak nedvihneš  hovor v časovom limite – 20 s. – nevyhrávaš .
4.  Žrebuje sa  každý piatok vždy po 16:00 hod.  v relácii Kafé  párty zo všetkých platných SMS,       ktoré boli doručené od posledného žrebovania / týždenná báza /
5.  Žrebovanie hlavnej výhry  10 dňový  pobyt  / New York  – Chicago / sa      uskutoční  13.10.2017  o 16,00 hod.  zo všetkých  platných  SMS ,  ktoré boli doručené od      začiatku  súťaže až do posledného žrebovania , ktoré sa zastaví 13.10.2017 o 13.00h.   SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť  Mediatex  s.r.o., Bojnická 18 ,831 04 Bratislava  IČO: 35 763 418   Účelom súťaže  CHICAGO  je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť  programovej služby  FIT Family RADIA .   kontakt:  info@fitfamilyradio.com    

SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť  Mediatex  s.r.o., Bojnická 18 ,831 04 Bratislava
 IČO: 35 763 418   Účelom súťaže  CHICAGO  je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť  programovej služby  FIT Family RADIA.

kontakt:  info@fitfamilyradio.com

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE   ( platné od 14.7. 2017)

1.     Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare   CHICAGO na skrátené číslo 7007  zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo  CHICAGO  písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo  CHICAGO  A  , CHICAGO B – podľa správnej odpovede .

2.    
Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.


3.    
Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,8 € s DPH.  Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej  SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.


4.    
Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.


5.    
V súťaži bude jedno žrebovanie v týždni  vždy  v piatok . Žrebovanie bude od 14.7.2017 vrátane v čase po 16,00 hod. Pri prvom žrebovaní  21.7.2017 sa žrebuje zo všetkých platných SMS , ktoré boli doručené od 14.7. 2017 od 16.00:01 hod. do 21.7.2017 do 16:00:00 hod.  Každý nasledujúci žrebovací deň  sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 16:00:01 hod. za celý týždeň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 16:00:00 hod. v daný deň žrebovania.   Náhodným počítačovým výberom sa každý  piatok  v čase po 16:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor   FIT Family RADIA .  Predmetom výhry  týždňového žrebovania budú darčekové poukazy a  iné reklamné predmety dodané FIT Family Radiom , Krajanským radiom v Chicago a  sponzormi   celej súťaže , ktoré budú zverejňované na stránkach  www.fitfamilyradio , strankach  FIT Family  RADIA  na FB . Súťažná otázka sa mení každý týždeň , spolu s variantami odpovede A / B.  Predmet výhry bude  zverejnený vždy po vyžrebovaní výhry z predošleho týždňa .  Prvý predmet týždňového zlosovania sa určí pri začatí  súťaže dňa 14.7.2017 o 16,00 h. v relácii Kafé párty a zverejnený na stránkach FFR / FB a web/   . Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho týždenného  žrebovania,  avšak každá zaslaná SMS  so správnou odpovedou  je naďalej  zaradená do žrebovania  o hlavnú výhru na konci žrebovania.

6.    
Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 20s., nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho  žrebovania v ten istý deň.
 

7.    
V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho žrebovania v ten istý deň.
 

8.     Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže prijal  hovor najneskôr do 20 s. od  prvého zazvonenia  . Moderátor je  povinný  bezprostredne vo vysielaní  FIT Family RADIA oboznámiť volaného účastníka  súťaže o predmete  jeho výhry .  Zároveň  ho oboznámi,  že jeho SMS je naďalej v súťaži o hlavnú výhru – cestu do CHICAGA .    

Držíme vám všetkým palce!