FIT  Rodina KLUB /  FIT Family CLUB

 

Investície na  podporu mladých hudobných talentov , vzdelania  a športu sú najlepšou možnou investíciou do našej budúcnosti .

 

Tu je jedinečná možnosť podporiť aj naše OZ FIT Family CLUB .

 

Aktivity FIT Family CLUB-u  sú orientované na oblasti v rôznych projektoch , podporujúci rozvoj mladých talentov v oblasti médií , hudobnej projekcie , spoločensko-kultúrnych akcií a zároveň športovej činnosti FIT JUMP na podporu zdravia pre všetky vekové kategórie , workshopy , kondičné cvičenia , zvlášť zamerané na podporu boja proti obezite , či charitatívnej pomoci iným.

 

 

Našou úlohou a prianím je  podporovať mladé hudobné  talenty , organizovať hudobné projekty , festivaly , hudobné súťaže  pod záštitou FIT Family RADIO .

Organizovať športové a kultúrne podujatia , ozdravné pobyty , motivovať k pohybu a zdravému životnému štýlu , podporovať medzinárodné projekty v rámci zviditeľňovania slovenskej kultúry a hudobnej tvorby, spájať rodákov po celom svete , pripravovať charitatívne podujatia na pomoc iným tak, aby každá rodiny bola FIT .

 

Pomôcť nám pri realizácii týchto úloh môžete zaslaním akýmkoľvek finančným príspevkom na účet :

 

 FIT Rodina KLUB / FIT Family CLUB
IČO: 42 194 938 B.S.Timravy 506/16 , Halič 985 11
Bank.učet : SK12 0900 0000 0050 8127 6887

           

Ď A K U J E M E   

 

           V prípade záujmu o akúkoľvek pomoc a podporu Vás radi privítame ,

      všetci chceme byť FIT  .