FIT JUMP

Je skupinové cvičenie na profesionálnych fitnes trampolínach dovezené z Južnej Ameriky . Jedná sa o príjemné a jednoduché cvičenie , skákanie , posilňovanie a behanie , koordinované a jasne cielené cviky na trampolíne za sprievodu hudby pod vedením inštruktora . Je veľmi účinný a priaznivo pôsobí na naše zdravie a to nielen na lymfatický systém (ako odvod " odpadu" z tela ) .

Jeho prednosťou sú vynikajúce dynamické posilňovanie stredu tela / core : posilňujeme predovšetkým brušné , chrbtové a stehenné svaly . Tým tvarujeme celé telo , posilňujeme stabilitu - zlepšujeme rovnováhu , posilňujeme kĺbové väzivá , zväčšujeme hustotu kostí , stimulujeme metabolizmus . Cvičenie má kladný vplyv na srdce , zvyšuje kapacitu pľúc a má veľa ďalších pozitívov.

     

FIT JUMP cvičenie je naozaj pre všetky vekové kategórie :

  -  deťom pre návyk športovej a pohybovej činnosti

  -  športovcom pre zvýšenie koordinácie a stability tela

  - obéznym pre naštartovanie procesu chudnutia a zrýchlenia metabolizmu, zvýšenie sebavedomia

  - dôchodcovia na udržanie si zdravia , zlepšenie rovnováhy

  - poúrazovým pacientom na šetrný spôsob rekonvalescencie do zaradenia sa v bežnom živote

Hlavne obézny ľudia majú možnosť ako začať v boji s vlastnou premenou k zdraviu a

spokojnosti seba samého. Spoločne sa motivovať a navštevovať hodiny plné pohybu bez výhovoriek a výsmechu okolia .

 

Ako podporuje FIT JUMP  naše zdravie  a odkiaľ prichádza ? 

 FIT JUMP   je ochranná známka pre cvičenie na mini fitnes  trampolínkach  . 
Je veľmi účinný a priaznivo pôsobí na naše zdravie  a to nielen na lymfatický systém (ako odvod " odpadu" z tela ) .
Jeho prednosťou je vynikajúce dynamické posilňovanie stredu tela / core  : posilňujeme predovšetkým brušné , chrbtové a stehenné svaly  . Tým tvarujeme celé telo , posilňujeme  stabilitu  - zlepšujeme  rovnováhu  , posilňujeme  kĺbové väzivá , zväčšujeme  hustotu kostí ,  stimulujeme  metabolizmus .  Cvičenie  má kladný vplyv na srdce , zvyšuje kapacitu pľúc a má  veľa  ďalších  pozitívov J
Mentorom  FIT JUMP  je  sám zakladateľ   tohto cvičenia  Robinson  Kennedy   zo  Sao Paulo v Brazílii / pozn. tento rok dostal významné ocenenie za prínos do telovýchovy a športu v Brazílii/ , ktorý  navštívil  Europu  po 1 x a otvoril náš 1.Workshop  FIT JUMP konaný v Ministry of FUN v Banskej Bystrici , čím oficiálne uviedol našu značku na trh.
FIT JUMP  používa  trampolínky  , ktoré  využíva  práve škola  skoku - Body system  pod vedením Robinsona   na hodinách  POWER  JUMP , čo je jedným z najnavštevovanejších cvičení v Brazílii a Južnej Amerike.
 

Pre koho je toto cvičenie obzvlášť vhodné a naopak, komu ho neodporúčate?

FIT JUMP je pre všetkých, je to ZÁBAVA - RELAX - ŠPORTNakoľko je FIT JUMP  vysoko intenzívne cvičenie , neodporúčame ho  tým , ktorý majú srdcové problémy   a ťažké alergické stavy / astma / . Aby sa predišlo  problémom resp. úrazu , je nutné upozorniť o svojom  zdravotnom stave / probléme /  inštruktora  pred začatím hodiny. Inštruktor je povinný  upozorniť na všetky riziká a prípadne odporučiť náhradné cviky . 

V čom je   FIT  JUMP  cvičenie iné ako ostatné cvičenia na trampolínke ?

FIT JUMP   je výnimočný hlavne trampolínkami .  Tie sú  dovezené  priamo od výrobcu  JEP Sports  taktiež  z Brazílie .  Sú vyvinuté tak , aby bez problémov a zvýšeného opotrebovania plátna , či praskania pružín spĺňali  tie najvyššie požiadavky kvality .  V  Brazílii ich okrem športových centier a škôl  ich využívajú  aj v zdravotníctve v programoch boja s obezitou , čo  u nás na Slovensku ani v Európe  doteraz nebolo . Naše  trampolínky  sa líšia hlavne nosnosťou  150 kg /+15 %/ , extrémne  pevnou konštrukciou , priemerom len 96 cm , vysoko odolným  plátnom s pružinkami  . Sú bez pomocných rúčok ,  nakoľko chceme , aby cvičenci  posilňovali  rovnomerne celé telo . V závislosti od kvality a stupňa obtiažnosti  zaraďujeme do hodiny posilňovacie cviky  .  Na  hodinách máme cvičencov s váhou nad 130 kg  a vekom nad 50 rokov ,  ktorý nemajú problém odcvičiť  celú  hodinu cca 45 min., čo považujem za veľký úspech a motiváciu pre ostatných . /V Brazílii cvičia aj s váhou 180 kg  /- na SK treba len nájsť odvahu J

 FIT  JUMP má jednotlivé cviky  starostlivo pripravené , každý cvik má vlastný význam  a poriadok  . Cviky sú zamerané na všetky partie tela .

V príprave máme špeciálne cvičenie -Black series  / posilňovanie  so silovými popruhmi , ktoré nám opäť príde predstaviť  Robinson  a to už toto  leto.  Veľmi sa tešíme.

 Ako vyzerá hodina  FIT JUMP ?

Hodina FIT JUMP  začína ako ostatné hodiny privítaním cvičencov

Inštruktor má vopred pripravenú skladbu songov a choreografiu . Pred začatím hodiny sa informuje o zdrav.stave ,novým cvičencov vždy predstaví  našich 5 zásad pri cvičení na trampolínke .  Až potom začína samotná hodina . Skladba  hodiny je podľa  dĺžky a úrovne obtiažnosti od 35 -55 min.vrátane zohriatia , kde v songu použijem všetky poskoky ,ktoré využijeme na hodine, ďalej  nasledujú samotné zostavy poskokov , posilňovanie a strečing na záver . Hudba je starostlivo vyberaná tak , aby bola motivujúca  a cvičenie bolo jednou veľkou zábavou .

 

Kde sa môže človek vyškoliť za inštruktora  FIT  JUMP  a koľko ich je momentálne na Slovensku.

Na Slovensku zatiaľ prebehlo prvé školenie , kde mali prednosť inštruktori , ktorí sa zúčastnili práve spomínaného Workshopu  FIT JUMP v Ministry . Bol to akýsi odrazový mostík . Vyškolili sme  4 inštruktorov. Tešiť  sa môžu na nich v Rudňanoch , Bratislave  a Frankfurt / DE/ , kde sa momentálne pripravujú na otvorenie svojich hodín.  Inštruktor  FIT JUMP  má   po obdržaní licencie  písomnú záruku  jedinečnosti v svojom meste:-)   

Zároveň  inštruktori  s licenciou do 4/2017  budú  mať možnosť zúčastniť sa návštevy  školy skoku priamo v Sao Paulo .

Školenie  FIT  JUMP organizuje  IVAMAR s.r.o., ktorá vlastní ochrannú známku / logo / FIT JUMP  v spolupráci  FIT  Family CLUB .  Školenie môžu absolvovať len aktívny tréneri skupinových cvičení , učitelia TV a kondičný tréneri . / je nutné predložiť doklad o absolvovaní školy , resp. certifikat / .

Chceme , aby inštruktori  FIT JUMP boli  profesionálmi J / je veľa cvičení a workshopov , kde sa zúčastňujú potencionálny  inštruktori a pritom nemajú základné anatomické znalosti./ 

 

FIT JUMP  je jedinečná  inovácia pohybu , Váš  prínos  do  športových centier ,  hodín Telesnej výchovy  ,  či rehabilácii  ,-  jedinečná inovácia pohybu , ktorá Vám prinesie novú kategóriu klientov .

      BUĎ JEDINEČNÝ   - BUĎ  FIT JUMP  :-)

 

 Viac  skus vybrať z  FB :  FIT JUMP / skupina aj  spoločnost / FIT Family CLUB  +  video

YOUTUBE VIDEO FIT JUMP