ŽIadosť o Pomoc

Vážená spoločnosť ,

 

investície do vzdelania a športu sú najlepšou možnou investíciou do budúcnosti, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou podporiť naše OZ FIT Family CLUB , so žiadosťou o darovanie 2 % z daní .

Naše aktivity sú prioritne orientované na tieto oblasti:

- účasť na rôznych rozvojových projektoch v rámci Európskej únie a Brazílie, podporujúci rozvoj nového  

   druhu športu    FIT JUMP - fitnes trampolíny na podporu  ozdravenia celej populácie.

- podporné aktivity , workshopy , eventy (súťaže a iné vhodné na podporu zdravia svojho tela a

rekonvalescenciu po úrazových stavov v spolupráci s rehabilitačnými centrami nášho zdravotníctva.

-kondičné cvičenia , zvlášť zamerané na podporu boja proti obezite .

Za minulé obdobia sme boli usporiadateľmi projektov :

-          Vyskáčme si obezitku , v  spolupráci s IUVENTOU a Základnou školou ZŠ Vajanskeho Lučenec

Školenie FIT JUMP v Bio Ritmo academia Sao Paulo , Limeira , /3.16/ v spolupraci s Body system Brazilia / cvičenie na mini fitness trampolínkach – novinka v EU

-          FIT JUMP workshop v Ministry of FUN Banská Bystrica/ 6.8.16/ - pod vedením Robinsona Kennedyho a Bruna Mirandu - zakladateľa a školiteľa JUMP cvičenia v Brazílii

https://www.youtube.com/watch?v=t6_Pdv4yRGg&t=2s /pozn. Robinson Kennedy bol tento rok ocenený vládou za prínos do telovýchovy a športu v Brazílii  J

             -     Deň športu / 18.12.16 / - deň plný pohybových aktivít s charitatívnou zbierkou.

 

Našou úlohou a prianím je rozširovať toto inovatívne cvičenie , informovať verejnosť o tom , ako   sa udržať FIT v každom veku za pomoci veľmi príjemného a zábavného cvičenia . V školách deťom na hodinách TV pre zdravý a hravý spôsob návyku pohybovej aktivity , tým zapojiť učiteľov a školy , v športových centrách na zvýšenie pohybových schopností , rekvalifikácie trénerov a  zároveň rehabilitačným centrám   na pomoc pri rekonvalescencii poúrazových stavov.

Organizovať v každom meste, či škole ukážky cvičenia FIT JUMP, motivovať k pohybu , organizovať workshopy pre nových inštruktorov FIT JUMP , aby sme efektívne šírili túto myšlienku a cvičenie do každého kúta našej republiky a zároveň do každého kúta v Európe. Sme jediný v Európe , ktorým sa podarilo navštevovať školu skoku v Brazílii a priniesť tak túto novinku k nám na Slovensko.

Preto pevne veríme , že našu jedinečnosť podporíte . Buďte aj Vy jej súčasťou J

 

Už teraz sa pripravujeme na rok 2017 :

       - tyždenné aktivity na hodinách FIT JUMP / Zumba / Body work /

       - charitatívne športové akcie / podľa plánu /

       - FIT JUMP coach - školenia pre instruktorov na SK a EÚ

- školenie v Brazílii /Limeira , Sao Paulo /   s našim slovenskými inštruktormi v mesiaci 5-6/2017

- Europsky Workshop FIT JUMP za účasti Robinson Kennedy / Sao Paulo /v mesiaci  8/9 /2017    

   konaný opäť na Slovensku - najväčšia a najvýznamnejšia akcia roku.

 

Pomôžte nám prosím pri financovaní týchto udalostí , pomôžte nám , aby sme všetci mali možnosť byť zdraví , aby sme všetci boli FIT J

 

Váš finančný príspevok môžete poukázať finančným príspevkom , alebo darovaním 2 % z daní na účet :

FIT Rodina KLUB / FIT Family CLUB ,B.S.Timravy 506/16, 98511 Halič - SK12 0900 0000 0050 8127 6887

Občianske združenie - poberateľ 2% registrovaný pod ev.č. 8019 /2016 /

Pre mediálnu podporu nás kontaktujte emailom : fitfamilyclub@gmail.com ,

alebo na tel. č. 0908042571 Fb: FIT JUMP / FIT Family CLUB

 

S úctou a srdečným poďakovaním                

                                                                             Iveta Láska – predseda FIT Family CLUB

Tagy: ziadost pomoc

Komentáre

Pridať komentár